Contractenrecht

Contractenrecht

Eenieder van ons, handelaar of particulier, wordt dagdagelijks geconfronteerd met contracten (koop, verkoop, huur, verhuur, arbeidsovereenkomst, verzekeringspolis,...) die we dienen te sluiten of waaraan we uitvoering dienen te verlenen. Het contractenrecht kan dan ook worden gezien als het fundament van onze persoonlijke- en commerciƫle relaties.

Gezien de regel is, dat contracten de partijen tot wet strekken, denkt u beter tweemaal na alvorens u een overeenkomst aangaat/ondertekent. Het gebeurt in de praktijk immers maar al te vaak dat men lichtzinnig over een contract heengaat en dit ondertekent zonder het eerst rustig na te lezen. Groot is dan ook de verbazing wanneer men achteraf wordt geconfronteerd met de kleine lettertjes van het contract die men niet kende en waar men nu niet zomaar onderuit kan. Een degelijk en volledig contract is dan ook noodzakelijk om u in te dekken bij mogelijke toekomstige geschillen en u zo een gerust gemoed te verschaffen. Het is immers niet omdat partijen vandaag op goede voet met elkaar staan, dat dit ook morgen nog het geval zal zijn. Het spreekt voor zich dat u er op dat moment alle baat bij heeft om van bij aanvang een voor u zo voordelig en volledig mogelijk contract te hebben opgesteld.

Gelet op het voorgaande kan u worden bijgestaan bij:

  • De opstelling van/ onderhandeling over een voor u sluitende overeenkomst
  • Nazicht/aanpassing/aanvulling van een modelovereenkomst
  • Checken van een reeds gesloten overeenkomst voor wat betreft uw rechten en plichten
  • Opstellen van algemene verkoopsvoorwaarden
  • Nazicht en optimalisering van uw bestaande algemene voorwaarden
  • Advies omtrent de beĆ«indigingsmogelijkheden van een overeenkomst, alsook de gevolgen hiervan voor u
  • Toezien op correcte naleving van overeenkomsten via ingebrekestelling, dagvaarding,...
  • Invordering van facturen (zie ook invorderingen en beslag)
  • ...

Neem contact op