Verkeers- en Verzekeringsrecht

Verkeers- en Verzekeringsrecht

Indien u het slachtoffer of de dader bent van een verkeersongeval of verkeersovertreding, dan zal u ongetwijfeld met heel wat vragen zitten met betrekking tot wat u te wachten staat en hoe u uw rechten dient te vrijwaren. Als dader van een verkeersongeval of zware verkeersovertreding, zal u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de bevoegde politierechtbank.

Voorbeelden van zware verkeersovertredingen, die door het Parket vervolgd kunnen worden voor de politierechtbank, kan worden gedacht aan:

 • Snelheidsinbreuken
 • Alcoholintoxicatie
 • Dronkenschap
 • Parkeerinbreuken
 • Rood licht
 • Rijden tijdens een periode van verval tot het recht van sturen
 • Vluchtmisdrijf
 • ...

De mogelijke gevolgen van een welbepaalde verkeersinbreuk hangen af van diverse factoren. Zo zal bij de op te leggen geldboete en/of rijverbod rekening worden gehouden met onder andere de aard van de inbreuk, eventuele eerdere veroordelingen voor al dan niet gelijkaardige feiten (herhaling of recidive), de mogelijks veroorzaakte schade,... Zo u anderzijds slachtoffer bent, dan kunt u zich melden als benadeelde partij en kunt u zich ter zitting (waarvan u normaliter in kennis wordt gesteld) burgerlijke partij stellen, teneinde uw schade vergoed te zien door de aansprakelijke dader.

Alle vragen die u hierbij heeft, te weten:

 • Hoe stel ik mij burgerlijke partij?
 • Hoeveel schade kan ik eisen?
 • Ten aanzien van wie stel ik mij burgerlijke partij?
 • Hoe verloopt de procedure voor de rechtbank?
 • ...

...kunnen u uitvoerig worden toegelicht en geduid.

Uw verzekering kan niet enkel een rol spelen in het kader van een verkeersongeval, maar ook in het kader van bijvoorbeeld arbeidsongevallen, persoonlijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, brandschade,... In ieder van de voornoemde gevallen kan worden nagegaan of uw verzekering op basis van de door u onderschreven polis al dan niet zal overgaan tot dekking, welke de omvang van deze dekking zal zijn, of men regres kan uitoefenen, enzovoort.

Tot slot dient er te worden gewezen op het feit, dat u in vele gevallen waarin er voor de politierechtbank dient te worden verschenen, u recht heeft op gratis bijstand door een advocaat en dit in het kader van uw polis rechtsbijstand bij uw verzekering.

Voor meer informatie dienaangaande verwijs ik naar de sectie Erelonen en kosten van de website, waarbij dieper wordt ingegaan op de kosteloze bijstand door een advocaat in het kader van een polis rechtsbijstand, alsook wat u hiertoe dient te doen.

Neem contact op