Huur- en Eigendomsrecht

Huur- en Eigendomsrecht

Het huurrecht dekt diverse ladingen en kan worden onderverdeeld in:

 • Gemeen huurrecht
 • Woninghuur
 • Handelshuur

Afhankelijk van de soort overeenkomst, alsook van de intenties die partijen hadden, zal de overeenkomst kunnen worden ondergebracht in een van de voorgaande onderverdelingen van het huurrecht. Het is daarbij belangrijk te weten onder welke van bovengenoemde huurvormen een huurovereenkomst valt, aangezien dit de toepassing van welbepaalde regels met zich meebrengt. Deze specifieke regels kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van opzeg, de opzegtermijn, duur van de huur,...

Anderzijds moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan de figuur van de pacht en de zeer specifieke bepalingen die hieraan ten grondslag liggen.

Met betrekking tot het huur- en pachtrecht kan u worden bijgestaan bij het opstellen van een huur- of pachtovereenkomst, die uw rechten zo goed mogelijk zal vrijwaren. Voorts kan advies worden verleend met betrekking tot de correcte naleving van de huur- of pachtovereenkomst door de huurder/pachter of de verhuurder/verpachter, afhankelijk van wie de vraag uitgaat uiteraard.

Ook voor wat betreft de volgende zaken kan u een beroep doen op het kantoor:

 • Achterstallige huur/ pacht
 • Indexatie
 • Verlenging huurovereenkomst / handelshuurhernieuwing
 • Opzegging en verbreking van de huurovereenkomst
 • Uitdrijving en uithuiszetting
 • Vaststellen en recupereren van huurschade
 • Onbetaald verbruik van elektriciteit, gas, water,...
 • Procedure voor de vrederechter
 • ...

Tot slot kan u ook bij het kantoor terecht voor andere geschillen aangaande een onroerend goed, zoals daar zijn:

 • Burenhinder
 • Afpaling
 • Eigendomsvorderingen
 • Problemen bij de koop of verkoop van een onroerend goed
 • ...

Neem contact op