Welkom bij Advocc

Een dynamisch en multidisciplinair advocatenkantoor

ADVOCC

is een dynamisch en multidisciplinair advocatenkantoor gevestigd te Denderleeuw (Iddergem), dat ervaring combineert met jong enthousiasme.

ADVOCC verleent diensten naar zowel bedrijven als particulieren. Steeds wordt gestreefd naar een aanpak die aanleunt bij de specifieke noden van de cliënt in kwestie.
Deze noden kunnen bestaan in:

  • Adviesverlening
  • Bijstand bij de uitwerking van uw project(en)
  • Onderhandeling met de betrokken actoren in een geschil
  • Vertegenwoordiging tijdens gerechtelijke procedures

Bij iedere stap in het dossier wordt de nadruk gelegd op een open en begrijpelijke communicatie naar de cliënten toe. Het is immers belangrijk dat de cliënten weten wat er in hun dossier gebeurt en wat de precieze stand van zaken is. Er wordt steeds in nauw overleg met de cliënten besproken wat de diverse mogelijkheden zijn en welke verschillende stappen er al dan niet kunnen worden ondernomen. Het is vervolgens aan de cliënten om finaal te beslissen welke richting zij met hun dossier uit willen.

ADVOCC biedt een juridische dienstverlening in uiteenlopende rechtsdomeinen, waar in de loop der jaren een expertise werd opgebouwd.
Hieronder vindt u een overzicht van deze rechtsdomeinen:


Uiteraard steeds ter uwer beschikking voor nadere bespreking en toelichting.

Neem contact op