Handels- en Vennootschapsrecht

Handels- en Vennootschapsrecht

Met betrekking tot het handels- en vennootschapsrecht, kan het kantoor uw onderneming bijstaan en dit zowel voor wat betreft:

 • Het algemeen handelsrecht
  • advies/ begeleiding bij de opstart van de onderneming
  • advies/ begeleiding bij de dagelijkse werking van uw onderneming
 • Algemene voorwaarden en facturen
 • Handelspraktijken en consumentenrecht
 • Niet-concurrentiebeding en oneerlijke concurrentie
 • Ingebrekestellingen en gerechtelijke procedures
  • Vorderingen m.b.t. gebreken aan producten
  • fouten bij levering
  • fouten bij plaatsing
  • ...
 • Voeren van onderhandelingen voor wat betreft
  • Afbetalingsfaciliteiten
  • uitstellen tot betaling
  • minnelijke regeling van geschillen
  • ...
 • ...

Zoals u zult willen vaststellen, kunt u met een ruim aantal problemen en vragen bij het kantoor terecht.

Neem contact op