Strafrecht

Strafrecht

Voor wat betreft dit deel van het recht, worden zowel de belangen van de inverdenkinggestelde/ beklaagde, alsook deze van de slachtoffers (burgerlijke partijen) ter harte genomen.

Wat betreft de inverdenkinggestelde / beklaagde wordt voorzien in de strafrechtelijke bijstand en verdediging en dit voor zowel:

  • de Onderzoeksrechter
  • de Raadkamer
  • de Kamer van Inbeschuldigingstelling
  • de Correctionele Rechtbank
  • de Politierechtbanken (zie ook: Verkeers- en Verzekeringsrecht)
  • de Hoven van beroep
  • ...

Het spreekt voor zich dat ook de slachtoffers in de volledige procedure, te weten vanaf het moment waarop het schadegeval zich stelt, bij een mogelijke minnelijke regeling van de schade, alsook in het kader van een gerechtelijke procedure voor voornoemde rechtbanken kunnen worden bijgestaan. Dit onder meer voor het opmaken van een verklaring benadeelde persoon, een nota burgerlijke partijstelling, het opstellen van conclusies, opmaak en begroting van de schadeomvang in het kader van een minnelijk medische regelingsvoorstel,... Ieder van de voornoemde zaken zijn vaak bijzonder omslachtig, waardoor het belangrijk is dat u professioneel wordt bijgestaan, temeer daar u vaak reeds genoeg aan het hoofd heeft als slachtoffer van bepaalde feiten. Anderzijds hebben de voornoemde documenten ook vaak financiële implicaties, waarbij u vaak tegenover een verzekeraar komt te staan voor wie dit bij wijze van spreken ‘dagelijkse kost’ is en die niet altijd uw belangen wegdraagt, doch wel die van diens eigen klant/ onderneming die dient te vergoeden.

Tevens kan ook bijstand worden verleend in het kader van een eventuele strafbemiddeling in strafzaken.

Ook na een veroordeling als beklaagde in een strafzaak, kan u worden bijgestaan voor wat betreft de verschijning(en) voor de Strafuitvoeringsrechtbank, de Commissie Bescherming Maatschappij,...

Neem contact op